ארבל פישלר בובימדבר

שתיים בלילה שירה בציבור במדבר