ארבל פישלר בירה ונשירה

שירה בציבור בסטורג'. היו ימים